Sabtu, 09 Maret 2013

Pantun Banjar

Pantun Banjar

pantun banjar

handak bukah
handak makan
kasi sakulah
jangan bajalanan


Pantun Banjar

buah sumangka dijajak aluh
sumangkanya linyak kaya tiwadak
mun ikam handak tapaluh
ayu lakasi bawa bagarak

pantun banjar pantun banjar